Dofinansowanie NFZ

Zadzwoń, żeby dowiedzieć się szczegółów: +48 790 499 199

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo do skorzystania z refundacji na wyroby medyczne to jest zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze! 

Czym są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie (w zależności od rodzaju przedmiotu) raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. 

Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: 

 • wózki inwalidzkie,
 • aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym,
 • gorsety i kołnierze ortopedyczne,
 • protezy tułowia i szyi,
 • kule i laski inwalidzkie,
 • balkoniki i podpórki do chodzenia,
 • foteliki dla dziecka do siedzenia,
 • indywidualne przedmioty pionizujące,
 • pełzak do raczkowania itp.

 O dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe mogą ubiegać się w zależności od rodzaju wózka – co 5 lat lub co 4 lata, dzieci i młodzież do 18 roku życia – co 3 lata. Dofinansowanie z NFZ  do zwykłego wózka (wózek ręczny) wynosi 650 zł, do wózka ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składanego, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku NFZ dopłaci 1700 zł, do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dofinansowanie wyniesie 5000 zł.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym.

Do środków pomocniczych zaliczamy:

 • cewniki,
 • worki do zbioru moczu,
 • pieluchomajtki,
 • pasy przepuklinowe,
 • pieluchy anatomiczne,
 • poduszki przeciwodleżynowe,
 • materace przeciwodleżynowe,
 • inhalatory,
 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych

Jeśli zlecenie dotyczy sprzętu o miesięcznym okresie użytkowania (np. pieluchomajtki, cewniki, worki, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych), nie trzeba każdorazowo zgłaszać się do NFZ po jego potwierdzenie. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o wydanie przez NFZ karty comiesięcznego zaopatrzenia ważnej przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.

NFZ dopłaca do zakupu każdego z comiesięcznych środków pomocniczych następująco:

do pieluchomajtek/majtek chłonnych/podkładów i wkładów anatomicznych dla osób z grupy P.101 – do 90 szt/m-c – 207 zł przy wkładzie własnym pacjenta 30%;

do worków do zbiórki moczu dla osób z grupy P.97 – do 12 szt./m-c – 16 zł za sztukę;

do cewników dla osób z grupy P.96 – do 180 szt./m-c – 5,35 zł za sztukę raz na miesiąc przy wkładzie własnym pacjenta 20%.

NFZ dopłaca do zakupu każdego z comiesięcznych środków pomocniczych następująco:

do pieluchomajtek/majtek chłonnych/podkładów i wkładów anatomicznych dla osób z grupy P.101 – do 60szt/m-c – 90 zł przy wkładzie własnym pacjenta 30%;

do worków do zbiórki moczu dla osób z grupy P.97 – do 12 szt./mc 6,50 zł za sztukę;

do cewników dla osób z grupy P.96 – do 180 szt./mc 0,80 zł za sztukę raz na miesiąc;

do sprzętu stomijnego dla osób z grupy P.99 raz w miesiącu: przy ileostomii 400 zł, przy kolostomii 300 zł, przy urostomii 480 zł

Jak uzyskać dofinansowanie od początku KROK PO KROKU:

KROK 1

Udaj się do lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w środki ortopedyczne lub pomocnicze. Zlecenie może wydać lekarz specjalista, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka, położna, lub fizjoterapeuta. Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne może odbyć się podczas także poprzez teleporadę. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziału wojewódzkiego NFZ.

KROK 2

Potwierdzenie zlecenia.

Od 1 stycznia 2020 roku Pacjent już podczas wizyty u lekarza uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie trzeba potwierdzać zlecenia w oddziale NFZ.

KROK 3

Zakup przedmiotu.

Z poświadczonym zleceniem udaj się do sklepu MEDINED lub skontaktuj się z nami telefonicznie w celu umówienia wizyty domowej/dostarczenia sprzętu. Specjalista dobierze sprzęt pod indywidualne potrzeby i oczekiwania Pacjenta.

UWAGA! 

Oprócz tego, że dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w NFZ można także uzyskać je w PCPR oraz MOPS.

W przypadku, gdy przedmiot ortopedyczny został już kupiony, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot udziału własnego. Należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem oraz  kompletem wymaganych dokumentów:

 • Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
 • Faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica/prawnego opiekuna. Faktura powinna mieć informację o wartości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej/rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny jest w  każdym oddziale PCPR/MOPS)
 • Numer NIP

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).

150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

JAK UZYSKAĆ KARTĘ ZAOPATRZENA COMIESIĘCZNEGO?

Osobom, które są uprawnione do nabywania raz w miesiącu środków pomocniczych wydawanych cyklicznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, worki do zbiórki moczu), zostanie wydana tzw. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, ważna 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że na jej podstawie może być dokonanych maksymalnie 12 miesięcznych realizacji, tj. jeśli pierwszym miesiącem realizacji będzie styczeń 2005 r., to ostatnim miesiącem realizacji może być grudzień 2006 r.).

     Karta zwalnia pacjentów od comiesięcznego rejestrowania i potwierdzania zleceń. Aby ją odebrać, ubezpieczonym niezbędne będą następujące dokumenty:

 • zlecenie prawidłowo wypełnione przez lekarza na dany miesiąc na cykliczny środek pomocniczy,
 • dowód osobisty ubezpieczonego, dla którego wydawana jest karta,
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego osoby, dla której zostanie wydana karta; w przypadku emerytów i rencistów jest to aktualny odcinek renty lub emerytury,
 • dowód osobisty osoby odbierającej kartę,
 • w celu wydania następnej karty zaopatrzenia comiesięcznego (po dokonaniu maksymalnie 12 miesięcznych realizacji), należy dodatkowo przedłożyć do wglądu dotychczasową kartę zaopatrzenia.

     Karta wydawana jest od ręki.

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
 • 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

Nie ma możliwości realizacji zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Masz pytania? Skontaktuj się!